Site logo
Descripción

Traballo de pavimento de formigón puído consistente na realización dunha soleira de formigón, que tras os procesos de vertedura, estendido, nivelado, vibrado, fratasado e pulido superficial, dá como resultado un pavimento dunhas excelentes calidades.

Materiales
Categorías